رهــــــائـے

محض یار مهربان

رهــــــائـے

محض یار مهربان

رهــــــائـے

رهــــــائـے

محض یار مهربان

از صدایتان برای مهر ورزی...
------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

از گوشهایتان برای دلسوزی.....

------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

از دستانتان برای نیکو کاری....

------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

از ذهنتان برای حقیقت...

------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

و از قلبتان برای عشق ورزیدن استفاده کنید.
♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۵ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است


کالیم که سرسبزدل ازشاخه بریدیم
تا حادثه ی سرخ رسیدن نرسیدیم

خون خورده ی دردیم و چراغانی داغیم
گل کرده ی باغیم و به چیدن نرسیدیم۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۱۲:۱۳
رهــائی

میخواستم ‌برای‌کسی ‌درددل
کنم
اما به‌جای عرض‌شکایـت دلم
گرفت

گفتی"خدا مراببرد روبه‌راه راست"
بی‌اختیار بعد دعایــت دلم گرفت۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۱۱:۵۶
رهــائی

در‌این ایام‌کتاب ‌که‌در بر میگیرم
ناخودآگاه سوی نگارم پر میگیرم

جزا و مدنی و دادرسی بهانه است
میروم سوی قرارم خبر میگیرم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۱۱:۵۳
رهــائی

به یاد آن کسى که چشم هایش برده جانم را
تفأل میزنم هر شب مفاتیح الجنانم را

من آن آموزگارم که سوال از عشق میپرسم
ولیکن خود نمیدانم جواب امتحانم را۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۱۱:۵۰
رهــائی


تنها سبب‌ِ تنفس ممتد، تو

در من ضربانِ قلب اگرباشد، تو


تحلیل جواب آزمایش میگفت:

ده درصد خود منم، نود درصد، تو۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۴ ، ۱۱:۴۶
رهــائی