رهــــــائـے

محض یار مهربان

رهــــــائـے

محض یار مهربان

رهــــــائـے

رهــــــائـے

محض یار مهربان

از صدایتان برای مهر ورزی...
------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

از گوشهایتان برای دلسوزی.....

------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

از دستانتان برای نیکو کاری....

------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

از ذهنتان برای حقیقت...

------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
-------- *♥*♥*♥* --------
------*♥*♥*♥*♥*♥*-----
-------- *♥*♥*♥* --------
----------- *♥* -----------

و از قلبتان برای عشق ورزیدن استفاده کنید.
♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ♥ـ

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انتظار» ثبت شده است

مــی‌ایستــم کنــار دریــا

و طلــوع تــو را

انتظــار مــی‌کشــم!


بــا مــوج بلنــد مــی‌خیــزم!

بیــایــی ابــر مــی‌شــوم

در آغــوش تــو؛

نیــایــی مــی‌ریــزم . . .wvm7ibfgsdt3qhpgkm6.jpg

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۲۸
رهــائی

فردا آمده است و ایستاده است پیش روی من!

 میپرسد: 


چه میخواستی؟!


 با عصا او را کنار میزنم؛


 همچنان چشم دوخته به دوردست؛


 منتظر . . .


af090a57dfca6a0e7a945d39dfb4d7d2-425

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۰۵
رهــائی